Održan 47. kros Partizana

47. kros Partzana

U nedelju 12. novembra održao se 47. kros Partizana. U velikom broju, naši mali atletičari su uživali u ovoj trci kroz prirodu. Hrabro su se borili i dali sve od sebe da što bolje i brže prođu kroz zahtevnu stazu koja je vijugala u različitim pravcima i bila pod različitim nagibima. Pored ogromne konkurencije, naš … Read more